HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Pátek 23.02.2024
 

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Království perníku

České Švýcarsko o. p. s. [ Obecně prospěšná společnost ]

České Švýcarsko o. p. s.
České Švýcarsko o. p. s.

Nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko.
Byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České Švýcarsko, městem Krásná Lípa a Českým svazem ochránců přírody.

Hlavní činnosti:
- ochrana přírodních a kulturních hodnot
- podpora šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce
- tvorba a realizace regionálních projektů
- propagace a informačně-publikační aktivity
- vzdělávání a osvěta

1. Ochrana přírodních a kulturních hodnot
Realizujeme s našimi partnery projekty, které přispívají k ochraně významných lesních a vodních ekosystémů na území Národního parku a jeho okolí prostřednictvím konkrétních opatření - tzv. demonstračních projektů:
Péče o vodu
- Výstavba kořenových a individuálních čistíren odpadních vod v obcích
- Obnova tradičních rybníčků , mokřadů a meandrů v okolí národního parku
- Semináře a školení pro obce, správy chráněných území apod., na téma péče o vodu v chráněných územích
Péče o les
- Navrácení původních druhů lesních ptáků (např. jeřábka lesního)
- Pořádáme studijní cesty do zahraničí a semináře v rámci získávání zkušeností z oblasti péče o les

Péče o životní prostředí v obcích
- Zpracovali jsme Plány rozvoje životního prostředí v obcích Národního parku stejně jako
Studii potřeb regionu České Švýcarsko a zprávu o životním prostředí města Krásná Lípa

Ochrana kulturních hodnot
Vyvíjíme aktivity zaměřující se na záchranu jedinečného kulturního dědictví tohoto regionu - lidové architektury Českého Švýcarska.
- Nechali jsme zpracovat doposud chybějící pasportizaci podstávkových domů - zdokumentování všech dochovaných podstávkových domů v devíti obcích Českého Švýcarska
- Vydali jsme souhrnný katalog Podstávkové domy Českého Švýcarska a obrazovou publikaci Lidové památky Českého Švýcarska, která komplexně představuje lidovou architekturu jako unikátní kulturní dědictví tohoto regionu.
- Podporujeme aktivity v oblasti vzdělávání a propagace lidové architektury Českého Švýcarska.

2.Šetrná turistika
Informační služby
Provozujeme: čtyři Informační střediska Národního parku České Švýcarsko
Krásná Lípa, Jetřichovice, Dolní Chřibská, Hřensko
Informační střediska nabízejí:
- Komplexní turistické informace o regionu
- Ekoporadenské služby
- Prodej turistických map, průvodců a suvenýrů
- Prodej velkoformátových fotografií
- Průvodcovské služby, čítárnu
- Veřejný internet, fax, kopírování (IS Krásná Lípa)
- Zprostředkování ubytování v regionu České Švýcarsko
- Výstavní galerie v rámci informačního střediska v Krásné Lípě a v Jetřichovicích

Otevírací doba v Informačních střediscích NP ČŠ
duben - říjen Všechna IS denně (neděle i svátky)
8:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Listopad - březen Krásná Lípa po-pá 9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
so 10:00 - 12:00 12:30 - 16:00
ne 10:00 - 12:00 12:30 - 14:00


Ocenění: IS Krásná Lípa - 2. nejlepší informační centrum v České republice

Dopravně- turistické služby
- Podporujeme veřejnou turistickou dopravu v Českém Švýcarsku (vlak, ekobus)
- Obnovujeme turistické stezky v krajině Českého Švýcarska
- Iniciujeme a podporujeme nové projekty a produkty pro návštěvníky (půjčovny kol, wellness, golf apod.)


Koordinace cestovního ruchu
- Profilujeme se jako lídr v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce
- Spolupracujeme s Tourismusverband Sächsische Schwiez na prezentaci Českosaského Švýcarska jako jednotné turistické destinaci
- Vycházíme z Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém Švýcarsku - strategický dokument koordinovaného a koncepčního přístupu k rozvoji turistiky

3. Rozvojové aktivity pro region


Připravujeme a následně realizujeme řadu projektů, které usilují o to, aby byly sladěny zájmy rozvoje okolních obcí a současně zachovaly hodnoty přírodního prostředí Českého Švýcarska.
Rozvojové centrum - nabízíme služby především pro obce v regionu v oblasti využívání prostředků z evropských fondů na tvorbu a realizaci konkrétních projektů. Zaměřujeme se převážně na:
- Zajištění informovanosti u široké veřejnosti o evropské strukturální politice
- Zajištění konzultací, poradenství a zpracování projektů pro zájemce na území Českého Švýcarska
- Vytváření zásobníků projektů,vyhledávání námětů pro projekty na ochranu životního prostředí
- Aktivity vedoucí k perspektivnímu a dlouhodobému zlepšení životního prostředí v obcích Českého Švýcarska

Ekoporadna - v rámci Rozvojového centra rozšiřujeme nabídku služeb o ekoporadenství. Odborně vyškolený pracovník poskytuje laické veřejnosti, obcím, podnikatelským subjektům a dalším zájemců služby spojené s ekoporadenstvím - konkrétně z oblasti ochrany životního prostředí v obcích i domácnostech, z oblasti odpadového hospodaření apod. Současně usilujeme o certifikaci těchto služeb - tedy začlenění do sítě ekologických poraden STEP.

Na financování projektů - především v oblasti šetrné turistiky, propagace a ochrany přírodního prostředí - každý rok získáme několik milionů korun. Mezi naše dárce patří Světový fond životního prostředí (GEF/UNDP), evropské strukturální fondy (programy SROP, OPRLZ, Equal) a tuzemské fondy a nadac

4. Prezentace regionu

Soustavně přispíváme ke zvýšení povědomí o Českém Švýcarsku jako o turisticky velmi atraktivní oblasti a současně upozorňujeme na přírodní a kulturní hodnoty regionu i potřebu jejich ochrany. Mezi naše nejvýznamnější činnosti patří:
- Publikační činnost - reprezentativní fotografické publikace, letáky, mapy, turistické průvodce, pohledy,obrazové kalendáře, CD Rom
- Internetová regionální prezentace a portál www.ceskesvycarsko.cz
- Tiskové konference a společenská setkání - Praha - Obecní dům, Parlament ČR, Velehrad
- Veletrhy cestovního ruchu (MADI, Regiontour, Tourpropag)
- Putovní výstavy velkoformátových fotografií krajiny Českého Švýcarska - (Plzeň, Děčín, Ústí nad Labem, Praha, Velehrad, Bad Schandau, Most atd.)
- Akce pro veřejnost - Den Země, Ukliďme svět, Dny Českého Švýcarska

Ocenění:
Národní park České Švýcarsko - Nejkrásnější kniha roku 2003
- Fotopublikace roku 2004

www.ceskesvycarsko.cz - Nejlepší webové stránky roku 2004 (v neziskovém sektoru)


5. Vzdělání a osvěta
Jsme jedním z hlavních iniciátorů obnovy vzdělanostního potenciálu a rozvoje lidských zdrojů obecně v tomto regionu. Mezi priority OPS ve vzdělání patří především oblast ekologie, podpory a rozvoje neziskového sektoru.
Celoživotní vzdělávání - spolu s městem Krásná Lípa se podílíme na realizaci projektu "Komunitní centrum Českého Švýcarska", který reaguje na tíživou situaci v otázce nezaměstnanosti, vytváří vyrovnávací šance pro znevýhodněné skupiny a napomáhá jim k udržení nebo nalezení zaměstnání.
Připravujeme:
- Rekvalifikační a profesní kurzy
- Poradensko - konzultační centrum- regionální podnikatelské centrum pro mnohostrannou poradenskou a technickou podporu při zahájení podnikání.
Enviromentální vzdělávání a osvěta
Ekologická výchova - nabízíme širokou škálu ekovýchovných programů pro MŠ, ZŠ, SŠ.
Vedeme oddíl Ranger, který se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody.
S našimi partnerskými organizacemi připravujeme v následujících dvou letech:
- Vzdělávací programy s environmentální tématikou
- Středisko ekovýchovy
- Akce pro veřejnost v chráněných územích

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 10.05.2006 v 15:12 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR